Ochrona radiologiczna

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym
1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 rok (12 miesięcy)
„CARAT -STOMATOLOGIA” S.c. Elżbieta Jakubiec, Joanna Prochot-Banasiak
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 204

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593)

II. Wykaz źródeł promieniowania
Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
– Stomatologiczny punktowy Oralix Ac firmy Gendex — decyzja nr 297/2013 z dnia 06 września 2013

Jednostka posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni.
Udokumentowane pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu.

III. Pracownie RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.
Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych: Gabinet RTG.
W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii “B” oraz pacjent.
Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ostrzegawcze.

W Jednostce prowadzona jest dozymetria indywidualna proponowane ograniczniki dawek do 6 mSv na rok.
Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni “B”.
Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2021 do 31.12. 2021 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia.
Ewidencja dawek po uzyskaniu odczytów z bieżącego okresu pomiarowego – zostanie przekazana do kierownika jednostki.
Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach.
Personel na posiada aktualne szkolenie w zakresie.

Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie:
– wykaz aktów prawnych,
– zakładowy plan postępowania awaryjnego,
– program zapewnienia jakością.

pozostałe usługi:
– Higiena i profilaktyka
– Stomatologia estetyczna
– Stomatologia zachowawcza
– Periodontologia
– Stomatologia dziecięca (pedodoncja)
– Protetyka
– Endodoncja (leczenie kanałowe)
– Implanty
Radiowizjografia

Serwis internetowy www.caratstomatologia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.