Implant to nic innego jak „sztuczny korzeń” – śruba, która zastępuje utracony korzeń własnego zęba. Na implantach wykonujemy różne prace protetyczne (korony, mosty, zatrzaski). Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja chirurgiczna oraz wykonanie zdjęcia panoramicznego, a w niektórych przypadkach dokładniejsza diagnostyka. Zajmujemy się odbudową protetyczną pacjentów, a konsultacji chirurgicznych udziela dr n. med. Jarosław Siluk. pozostałe […]